Sie sind hier

HGV

Chào mừng quý vị đến với trang mạng của Hội Việt Học Hamburg (Hamburger Gesellschaft für Vietnamistik - HGV). Nếu quý vị quan tâm và đang tìm kiếm các thông tin liên quan đến Việt Nam và ngành Việt Nam học ở Đức, đây chính là địa chỉ đáng tin cậy của quý vị.

Hội Việt Học Hamburg (HGV) được chính thức thành lập ngày 14.04.2004 tại Hamburg. Mục đích của Hội là quảng bá rộng rãi hình ảnh của Việt Nam đương đại và truyền thống cũng như hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu về Việt Nam ở các phương diện ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử và xã hội. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là tổ chức các hội thảo, các buổi nói chuyện cũng như chủ trì xuất bản các tài liệu liên quan. Hội có quan hệ mật thiết với khoa Việt Nam học, trường Đại học Hamburg và góp phần hỗ trợ cho sự phát triển của khoa.
Hiện nay, Hội đang tập trung vào việc hỗ trợ giảng dạy Việt học tại Hamburg mà đặc biệt là việc giảng dạy tiếng Việt như tổ chức các khóa học tập trung và „hoạt động Tandem” giữa sinh viên Việt Nam với sinh viên Đức. Ngoài ra, Hội cũng có các hoạt động khác như tổ chức các câu lạc bộ tiếng Việt, câu lạc bộ phim Việt.

Một hoạt động chính nữa là các hoạt động thường niên như những buổi nói chuyện hàng năm vào dịp Tết trong kì học mùa đông cũng như diễn đàn trao đổi văn hóa Việt Nam vào kì học mùa hè. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tham gia tích cực vào các hoạt động khoa học liên quan đến Đông Nam Á, những chuỗi sự kiện được chính quyền Hamburg hỗ trợ, thuộc các phân khoa Nam Dương, Thái và Việt Nam.

Cho đến nay, những thành tựu cơ bản của chúng tôi có thể kể đến là việc tổ chức thành công „Ngày văn hóa Việt Nam” cùng với Bảo tàng Dân tộc học Hamburg vào ngày 20 và 21 tháng 5 năm 2006.

Từ mùng 6 đến mùng 8 tháng 7 năm 2008 chúng tôi đã tổ chức thành công Hội nghị EURO-VIET lần thứ 8 tại Đại Học Hamburg.

Hoạt động nổi bật vừa qua của chúng tôi là lễ kỉ niệm 30 năm thành lập ngành Việt học tại trường đại học Hamburg (diễn ra từ mùng 8 đến mùng10 tháng 6 năm 2012).

Vào năm 2015 chúng tôi sẽ tổ chức một buổi thảo luận nhân 40 năm kết thúc chiến tranh.

Vietnamesisch